Facebook广告创建

  • Facebook广告命名与创建

      Facebook广告有广告系列、广告组、广告三个层级,一个Facebook广告系列下面可以有多个广告组,同样一个Facebook广告组下面可以有多个广告。(如图) 一…

    2022年5月12日
    305.4K
企业微信
运营大叔公众号